İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
05 Ocak 2023, 00:00

 

2500 m3 Hacimli Keskin OSB Su Deposu Tadilatı

Yapım İşi İhale İlanı

 

Keskin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kırıkkale’de 2500 m3 hacimli Keskin OSB Su Deposu Tadilatı için bir Yapım İşi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale dosyası Kayseri Yolu Cad. No:90 (Fabrikalar Mah. Silah OSB 1. Sokak No:2) KIRIKKALE adresinden, www.ka.gov.tr veya www.keskinosb.org.tr ve www.ahika.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 26.01.2023 saat: 14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.keskinosb.org.tr ve www.ahika.gov.tr adresinden yayınlanacaktır. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; ihaleye konu işin yaklaşık maliyetinin en az %70`i oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler (müteahhitlik karnesi, iş bitirme belgesi, hak ediş raporları, fatura gibi) yeterlik değerlendirmesinde kullanılacaktır.

Teklifler, 26.01.2023 tarihinde, saat 14:00’da ve Kayseri Yolu Cad. No:90 (Fabrikalar Mah. Silah OSB 1. Sokak No:2) KIRIKKALE adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

Keskin OSB - hale Dosyası

Su Deposu Pojesi

SOSYAL MEDYA
Sosyal ağlar üzerinden bizleri takip edin!

Tasarım: ALVE Bilişim